Improwizacja

Muzyka graficzna, granie do obrazów, dźwiękowa wersja teatralnej sztuki Michała Walczaka pt. „Nocny autobus”.

Zespół Kwartludium od początku swojego istnienia nie skupia się jedynie na odczytywaniu partytur zapisanych metodą tradycyjną, ale konsekwentnie rozwija również sztukę współczesnej improwizacji. Ten niezwykle ważny nurt muzyki współczesnej jest obecny w twórczości wielu wybitnych kompozytorów naszych czasów wśród których należy wymienić takich twórców jak Karlheinz Stockhausen, Cornelius Cardew, Dubravko Detoni, Carl Bergstroem-Nilsen czy Christian Wolf. Utwory tych kompozytorów charakteryzują się przede wszystkim abstrakcyjną grafiką lub też aforystycznymi instrukcjami dotyczącymi sposobu kształtowania formy, rodzaju brzmienia, faktury, sposobu narracji. Kompozycje te poprzez swoje oderwanie od tradycyjnego sposobu notacji muzycznej, otwierają przed wykonawcami nieograniczone możliwości wypowiedzi artystycznej. Jest to więc muzyka zaplanowana, a jednocześnie pozostawiająca wykonawcom wolność i możliwość korzystania z własnej wyobraźni.
Naturalną konsekwencją poszukiwań zespołu Kwartludium na polu interpretacji muzyki graficznej jest próba zmierzenia się z pracami młodych polskich artystów plastyków w kontekście ich brzmieniowości. Zespół poszedł o krok dalej i postawił sobie za zadanie zinterpretowanie dzieł, które w swoim pierwotnym założeniu miały pełnić rolę jedynie prac wizualnych. Muzycy Kwartludium poprzez muzykę starają się oddać formę, abstrakcję, kolor, czy fakturę. Jest to więc znakomita okazja do wielopoziomowego odbioru sztuki.
Najnowszym przedsięwzięciem Kwartludium w dziedzinie improwizacji jest eksperyment związany z zastąpieniem słowa i wszelkich środków typowych dla przestrzeni teatralnej muzyką. Eksperyment – bowiem próby do projektu nie odbywały się z dyrygentem, a z reżyserem teatralnym. Koncert inspirowany jest tekstem napisanym dla teatru przez Michała Walczaka. Nocny autobus to historia, której bohaterami są mężczyzna i kobieta; spotykają się ni to na jawie ni we śnie – rzecz dzieje się na przystanku, w autobusie…. Projekt Kwartludium to muzyczna interpretacja tego tekstu, swoiste przełożenie dramaturgii na muzykę. Całość, podobnie jak w przypadku ww. tematów dopełniają wizualizacje VJ Cókierka, który w sposób abstrakcyjny tworzy świetlną scenografię przedsięwzięcia.
Program koncertu:
Muzyka graficzna: Karlheinz Stockhausen –Aus den Sieben Tagen (fragm.), Cornelius Cardew – Tretease (fragm.), Dubravko Detoni – Blatt 1, Blatt 2, Carl Bergstroem-Nilsen – Frameworks, Christian Wolf – Edges , Roman Haubenstock-Ramati – Decisions. (20 min)
Granie do obrazów: Karol Radziszewski, Twożywo, Rafał Bujnowski, Adam X, Pola Dwurnik, Anna Okrasko, Adam Witkowski. (20 min)
Michał Walczak – Nocny Autobus, reżyseria – Szymon Kaczmarek. (20 min)

Wymagania techniczne do projektu Improwizacja:
1. Rzutnik oraz projektor multimedialny
2. cd player lub laptop
3. mikrofon dynamiczny
4. scena o wymiarach 5m głębokości oraz 7m szerokości